Home

 

นางสาวทิพย์เกสรเมืองโคตร

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชี

รหัส58023490120

กลุ่มเรียน5802349003

อาหารที่ชอบ ผัดกระเพรา ส้มตำ ไก่ย่าง

สีที่ชอบ สีฟ้า

คติประจำใจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรา